Αυτόνομα συστήματα καταγραφής, κατάλληλα για συστήματα ποιότητας HACCP και ISO 22000

Θερμογράφος

Είναι ένα πλήρες πακέτο (καταγραφικά και λογισμικό) για την παρακολούθηση και τεκμηρίωση των θερμικών διεργασιών όπως είναι η παστερίωση, αποστείρωση κλπ. Η σωστή χρήση του, συμπληρώνει τους απαραίτητους κρίκους της ιχνηλασιμότητας στην παραγωγική διαδικασία και φυσικά είναι κατάλληλο για χρήση σε συστήματα Διασφάλισης της Ποιότητας ISO καθώς και σε συστήματα HACCP.

Βασικά πλεονεκτήματα των καταγραφικών:

Κάθε ένα καταγραφικό διακριβώνεται (και φέρει τα κατάλληλα συνοδευτικά έγγραφα) σε επτά (7) θερμοκρασίες, οι οποίες καλύπτουν πλήρως την

περιοχή των θερμικών διεργασιών. Με την λήξη της ισχύος των εγγράφων (συνήθως διάστημα ενός έτους), υπάρχει η δυνατότητα της εκ νέου διακρίβωσης με ιδιαίτερα χαμηλό κόστος.

Η ενεργοποίηση της διαδικασίας καταγραφής γίνεται με άνω όριο θερμοκρασίας, έτσι ώστε να υπάρχει ευχέρεια χρόνου από τον

προγραμματισμό μέχρι την τοποθέτηση στην τελική του θέση.

Η συχνότητα δειγματοληψίας μπορεί να φθάσει (και προτείνεται) στην μία μέτρηση ανά δευτερόλεπτο δίνοντας έτσι λεπτομερέστατη εικόνα του

θερμικού προφίλ καθώς και ακρίβεια στον υπολογισμό των παραμέτρων.

Η ανάλυση των μετρήσεων θερμοκρασίας και των καταγραφών τους είναι πλέον 0.1°C

Βασικά πλεονεκτήματα του λογισμικού:

Πλήρης χρήση της Ελληνικής γλώσσας, σχεδίαση και υλοποίηση από Έλληνες ειδικούς με γνώμονα τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες της

Ελληνικής Bιομηχανίας και Bιοτεχνίας Tροφίμων και Ποτών.

Εύκολη παραμετροποίηση από τον χρήστη

Aυτόματος υπολογισμός του αριθμού PU ή Fo

Αυτόματη δημιουργία μονοσέλιδου συνοπτικού φύλου αναφοράς με όλα τα δεδομένα για την τεκμηρίωση της θερμικής διαδικασίας

Προαιρετικά, δημιουργία αναλυτικού εντύπου αναφοράς με παράθεση των μετρήσεων μία προς μία (χρήσιμο στην περίπτωση ελέγχου)

Ελάχιστες Τεχνικές Απαιτήσεις του λογισμικού:

Λειτουργικό σύστημα Windows XP ή Windows Vista

Ελάχιστη Μνήμη RAM: 512 Mb

Διαθέσιμος Αποθηκευτικός Χώρος (Σκληρός Δίσκος/SSD): 250 Mb

Δεν απαιτείται εξειδικευμένη μονάδα επεξεργασίας γραφικών (Dedicated GPU)

Στοιχεία επικοινωνίας

© Dataloggers. All rights reserved. Images: Unsplash. Design: TEMPLATED.