Αυτόνομα συστήματα καταγραφής, κατάλληλα για συστήματα ποιότητας HACCP και ISO 22000

MiniLogger

Το MiniLogger είναι ένα πρακτικό σύστημα καταγραφής, με αυτόνομα καταγραφικά θερμοκρασίας, πολύ μικρών διαστάσεων. Τα προϊόντα αυτά είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με το πρότυπο EN12830, όπως ορίζει ο κανονισμός 37-2005 που έχει τεθεί σε εφαρμογή από την 1-1-2006, και κατάλληλα για ενσωμάτωση σε συστήματα ISO και HACCP.

MiniLogger

Σε μέγεθος ισοδύναμο του ενός λεπτού (Ø16mm x 6.5mm), είναι ιδανικά για εφαρμογές που απαιτούν πλήρη αυτονομία λειτουργίας, αξιοπιστία, μικρό μέγεθος και χαμηλό κόστος. Το κέλυφος τους είναι στεγανό, από ανοξείδωτο χάλυβα (StSt316L) κατάλληλο για χρήση σε τρόφιμα.

Διατίθενται σε τέσσερις εκδόσεις:

DS1921G : -40°C ÷ 85°C με χωρητικότητα μνήμης 2048 μετρήσεις

DS1922L : -40°C ÷ 85°C με χωρητικότητα μνήμης 8192 μετρήσεις

DS1923 : θερμοκρασίας-υγρασίας, -40°C÷ 85°C με χωρητικότητα μνήμης 4096 μετρήσεις για κάθε μέγεθος

DS1922E : 15°C ÷ 140°C με χωρητικότητα μνήμης 8192 μετρήσεις, κατάλληλα για διαδικασίες παστερίωσης ή θερμικές διεργασίες προϊόντων


Συνδυάζονται με το λογισμικό "Θερμογράφος"

Ο προγραμματισμός και η ανάκτηση των δεδομένων γίνεται μέσω Η/Υ με ειδικό Interface που τοποθετείται είτε σε μία σειριακή είτε USB θύρα.

Παράδειγμα απεικόνισης γραφήματος:

MiniLogger

Στοιχεία επικοινωνίας

© Dataloggers. All rights reserved. Images: Unsplash. Design: TEMPLATED.