Αυτόνομα συστήματα καταγραφής, κατάλληλα για συστήματα ποιότητας HACCP και ISO 22000

Innotech Omni

Αποτελούν την νέα γενιά σύγχρονων Ψηφιακών Συστημάτων Επεξεργασίας, κατάλληλα για εφαρμογές ελέγχου στην ενεργειακή διαχείριση των κτιρίων καθώς επίσης και στον έλεγχο διαδικασιών.

Ενσωματώνουν τεχνολογίες Υψηλής Ταχύτητας Επεξεργασίας Δεδομένων, δυνατότητα χρήσης διαφόρων Πρωτοκόλλων Επικοινωνίας και δυνατότητα πλήρoυς προγραμματισμού του τύπου των Εισόδων/Εξόδων από το χρήστη.

Κάθε μοντέλο ελέγχου Omni υποστηρίζει πληθώρα Πρωτύπων Πρωτοκόλλων που πρέπει να υποστηρίζονται από μια βιομηχανία, με εξειδικευμένες δυνατότητες όπως η διαχείριση της δρομολόγησης. Δίνεται η δυνατότητα υποστήριξης επιπλέον πρωτοκόλλων και διεπαφών επικοινωνίας μέσω των Omni Expansion Bay Modules. Κάθε μοντέλο ελέγχου διαθέτει ιστοσελίδα με πληροφορίες για πληθώρα δυνατοτήτων ελέγχου από τον χρήστη. Περιλαμβάνονται έλεγχος σε πραγματικό χρόνο, τάσεις (trending), δημιουργία γραφημάτων, διαγνωστικά εργαλεία και δυνατότητα ενημέρωσης βλάβης (alarm status). Ακόμη, εξαγωγή ιστορικού καταγραφών (Logging) και δυνατότητες χρονοδρομολόγησης αιτημάτων (scheduled functions).

Στοιχεία επικοινωνίας

© Dataloggers. All rights reserved. Images: Unsplash. Design: TEMPLATED.