Εισαγωγή
Στις παρακάτω σελίδες θα βρείτε πληροφορίες για τα καταγραφικά μας, αυτόνομα είτε μονιμης εγκατάστασης, κατάλληλα για συστήματα HACCP και ISO.

Όλα τα συστήματα καταγραφής που διαθέτουμε υποστηρίζονται από εύχρηστο λογισμικό, φτιαγμένο στην Ελληνικη γλώσσα από Έλληνες ειδικούς, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας, βασισμένο στις ανάγκες της Ελληνικής Επιχείρησης επεξεργασίας και συσκευασίας τροφίμων

Τα καταγραφικά μας ελέγχονται και ρυθμίζονται ένα προς ένα
με ιχνηλάσιμο και διακριβωμένο σύμφωνα με το πρότυπο
ISO17025 εξοπλισμό αναφοράς.

Κάθε καταγραφικό συνοδεύεται από έντυπο Φύλο Δοκιμής όπου αναφέρονται οι αποκλίσεις από το όργανο αναφοράς καθώς επίσης και η αβεβαιότητα των μετρήσεων.

Το φύλο Δοκιμής ισχύει για ένα χρόνο από την ημερομηνία έκδοσης του, ενω η επανέκδοση του (μετά από νέα διακρίβωση) γίνεται με ελάχιστο κόστος (ισχύει για τα καταγραφικά που έχετε προμηθευθεί από την εταιρεία μας)
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
| HOME | EMAIL |
This Site Spun with SiteSpinner V2
DOWNLOADS