Θερμογράφος
Είναι ένα πλήρες πακέτο (καταγραφικά και λογισμικό) για την παρακολούθηση και τεκμηρίωση των θερμικών διεργασιών όπως είναι η παστερίωση, αποστείρωση  κλπ.
Η σωστή χρήση του, συμπληρώνει τους απαραίτητους κρίκους της ιχνηλασιμότητας στην παραγωγική διαδικασία και φυσικά είναι κατάλληλο για χρήση σε συστήματα διασφάλισης της ποιότητας ISO καθώς και σε συστήματα HACCP.

Βασικά πλεονεκτήματα των καταγραφικών είναι

Κάθε ένα καταγραφικό διακριβώνεται (και φέρει τα κατάλληλα συνοδευτικά έγγραφα) σε επτά (7) θερμοκρασίες, οι οποίες καλύπτουν πλήρως την περιοχή των θερμικών διεργασιών. Με την λήξη της ισχύος των εγγράφων (συνήθως διάστημα ενός έτους), υπάρχει η δυνατότητα της εκ νέου διακρίβωσης με ιδιαίτερα χαμηλό κόστος

Η ενεργοποίηση της διαδικασίας καταγραφής γίνεται με άνω όριο θερμοκρασίας, έτσι ώστε να υπάρχει ευχέρεια χρόνου από τον προγραμματισμό μέχρι την τοποθέτηση στην τελική του θέση

Η συχνότητα δειγματοληψίας μπορεί να φθάσει (και προτείνεται) στην μία μέτρηση ανά δευτερόλεπτο δίνοντας έτσι λεπτομερέστατη εικόνα του θερμικού προφίλ καθώς και ακρίβεια στον υπολογισμό των παραμέτρων

Η ανάλυση των μετρήσεων θερμοκρασίας και των καταγραφών τους είναι πλέον 0.1°C

        
Βασικά πλεονεκτήματα του λογισμικού

Πλήρης χρήση της Ελληνικής γλώσσας, σχεδίαση και υλοποίηση από Έλληνες ειδικούς με γνώμονα τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες της Ελληνικής βιομηχανίας και βιοτεχνίας τροφίμων και ποτών

Εύκολη παραμετροποίηση από τον χρήστη

Αυτόματος υπολογισμός του αριθμού PU ή Fo

Αυτόματη δημιουργία μονοσέλιδου συνοπτικού φύλου αναφοράς με όλα τα δεδομένα για την  τεκμηρίωση της θερμικής διαδικασίας

Προαιρετικά, δημιουργία αναλυτικού εντύπου αναφοράς με παράθεση των μετρήσεων μία προς μία (χρήσιμο στην περίπτωση ελέγχου)

Τα καταγραφικά έχουν χωρητικότητα μνήμης 4095 μετρήσεων και διατίθενται σε δύο τύπους όπως παρακάτω
DS1922T με περιοχή μέτρησης         -1°C ~ 126.9
CDS1922E με περιοχή μέτρησης  14°C ~ 141.9°C

Η διακρίβωση τους γίνεται στις θερμοκρασίες
0°C, 25°C, 50°C, 75°C, 100°C, 115°C και 125°C

Ο εξοπλισμός αναφοράς που χρησιμοποιείται για την διακρίβωση τους διαθέτει ιχνηλάσιμο πιστοποιητικό διακρίβωσης από εργαστήριο πιστοποιημένο κατά ISO17025

Ο προγραμματισμός, η ανάγνωση και η παραγωγή των αναφορών γίνονται μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή (PC) και USB interface.

Οι απαιτήσεις σε υλικό και λογισμικό είναι οι εξής
        Λειτουργικό σύστημα Windows XP ή Windows Vista
        Μνήμη RAM 512Mb minimum
        Διαθέσιμος χώρος στο σκληρό δίσκο 250Mb minimum
        Κάρτα οθόνης Color 24bit, 1024x768 minimum  
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
| HOME | EMAIL |
This Site Spun with SiteSpinner V2
DOWNLOADS